61,1% - v.24+2I vecka 24 är medelkroppslängden 32 cm från hjässa till häl och barnets medelvikt är 700 gr. Huvudets omkrets är 22,5 cm. Foster som utsätts för ljudstress reagerar genom att hjärtat slår fortare - men de vänjer sig. Om ett foster utsätts för upprepad ljudstress reagerar det allt mindre på ljudet. Det kallas tillvänjning, habituering, vilket är en form av inlärning. Barnet ska de resterande veckorna femdubbla sin vikt. Nu utvecklas också svettkörtlar, men huden är fortfarande så pass tunn med bara lite fett så det ljumna vattnet är perfekt.
Naglar på både fingrar och tår börjar växa ut.

- - - - - - - - - - -

Du har gått 24 fulla veckor och 2 fulla dagar 
Du är i 6:e kalendermånaden.
Du är i 7:e graviditetsmånaden (lunarmånaden).
Du är i trimester två.
Beräknat förlossningsdatum Tors 24 mar 2011
Du har 109 dagar kvar till beräknad förlossning.

Visa fler inlägg